Domov

Vízia a Ciele

Vízia a Ciele

Trnava Tourism  ako organizácia destinačného manažmentu (DMO) pre región Trnavu a okolie si zvolila za strategický cieľ do budúcich rokov zvýšiť počet návštevníkov Trnavy a priľahlého regiónu.

Na trh cestovného ruchu vstúpila DMO Trnava Tourism ako jedinečná iniciatíva na Slovensku s víziou vybudovať do budúcnosti z regiónu Trnavy európsky rozpoznateľnú destináciu.

Vízia aj strategický cieľ musia byť podporené aj ďalšími špecifickými cieľmi:

  1. cieleným poziciovaním značky Tirnavia
  2. budovaním atraktívnych produktových línii a produktov destinácie
  3. vybudovaním komplexného systému riadenia cestovného ruchu v regióne Trnavy (okres Trnava) prostredníctvom fungujúcej regionálnej organizačnej štruktúry
  4. proaktívnou a ústretovou komunikáciou s domácimi obyvateľmi ako aj s návštevníkmi Trnavy a priľahlého regiónu

     

Kalendár udalostí
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Celý mesiac
Novinky
--> -->