DomovMarketingové aktivity

Veľtrhy, výstavy a prezentácie

Veľtrhy, výstavy a prezentácie

 

Prezentácia Trnavy na domácich a zahraničných výstavách
Plánujeme prezentovať destináciu Trnavy a prilahleho regiónu prezentovať na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch podľa pravidiel moderného destinačného marketingu. Snahou propagácie Liptova v rámci týchto podujatí je podľa možností jej maximálne zviditeľnenie a upútanie na jej ponuku ako atraktívnej a „živej“ dovolenkovej destinácie so všetkými jej atraktivitami. Cieľom prezentácie regiónu pod hlavičkou Klastra Liptov je  vymanenie sa z väčšinovej anonymity vystavovateľských subjektov a aktívna podpora predaja destinácie využitím všetkých možností kontaktu s odbornou ako aj laickou verejnosťou, ktoré veľtrhy a výstavy ponúkajú. Či už sa jedná o prezentáciu regiónu a jeho jednotlivých atraktivít v podobe konkrétnych subjektov cestovného ruchu a miest  (doteraz predovšetkým zakladajúcich členov Klastra Liptov) v rámci vlastnej expozície Klastra Liptov alebo v rámci expozície Slovenska (zastrešovanou SACR-om), zabezpečuje marketingová centrála regiónu v prospech členov a destinácie priamo na mieste čo najkomplexnejšie aktivity. Zastúpenie Klastra Liptov ako oficiálnej marketingovej centrály na organizovaných tlačových konferenciách, poskytovanie rozhovorov a vyjadrení pre médiá v prospech destinácie a vždy k aktuálnym témam, zasielanie tlačových správ v potrebnom jazyku do oficiálneho balíka tlačových správ SACR-u za destináciu Slovensko, distribúciu vlastného tzv. „mediálneho“ balíka za región Liptov novinárom a touroperátorom, podporu prezentácie regiónu požiadavkou na aplikáciu loga  a odkazu na webstránku www.visitliptov.sk regiónu Liptov v rámci grafických prvkov expozície Slovenska. 

Prezentácia Trnavy na domácich a zahraničných výstavách

 

Plánujeme prezentovať destináciu Trnavy a prilahleho regiónu na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch podľa pravidiel moderného destinačného marketingu. Snahou propagácie Trnavy v rámci týchto podujatí je podľa možností jej maximálne zviditeľnenie a upútanie na jej ponuku ako atraktívnej a „živej“ dovolenkovej destinácie so všetkými jej atraktivitami. Cieľom prezentácie regiónu pod hlavičkou Trnava Tourism je  vymanenie sa z väčšinovej anonymity vystavovateľských subjektov a aktívna podpora predaja destinácie využitím všetkých možností kontaktu s odbornou ako aj laickou verejnosťou, ktoré veľtrhy a výstavy ponúkajú. Či už sa jedná o prezentáciu regiónu a jeho jednotlivých atraktivít v podobe konkrétnych subjektov cestovného ruchu a miest v rámci vlastnej expozícieTrnava Tourism alebo v rámci expozície Slovenska (zastrešovanou SACR-om), zabezpečuje marketingová centrála regiónu v prospech členov a destinácie priamo na mieste čo najkomplexnejšie aktivity. Zastúpenie Trnava Tourism ako oficiálnej marketingovej centrály na organizovaných tlačových konferenciách, poskytovanie rozhovorov a vyjadrení pre médiá v prospech destinácie a vždy k aktuálnym témam, zasielanie tlačových správ v potrebnom jazyku do oficiálneho balíka tlačových správ SACR-u za destináciu Slovensko.

Kalendár udalostí
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Celý mesiac
Novinky
--> -->