Domov

O nás

O nás

Začiatok snáh o vznik Oblastnej Organizácie cestovného ruchu (OOCR) v súčasnosti vystupujúcej pod názvom Trnava Tourism sa datuje k prvému workshopu uskutočnenému v hoteli Holiday Inn v Trnave 24. mája 2011. Na základe následných aktivít externých konzultantov, podnikateľov a predovšetkým magistrátu mesta Trnava bola TRNAVA TOURISM oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 23.2.2012 pod reg. číslom 09366/2012/SCR ako oficiálna oblastná organizácia cestovného ruchu v Trnave v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.


Našimi základnými cieľmi sú:

  • kontinuálna snaha o zatraktívnenie ponuky cestovného ruchu destinácie Regiónu Tirnavia,
  • marketing a predaj destinácie,
  • podpora vzniku a udržateľnosti nových produktov cestovného ruchu,
  • zabezpečovanie turistického informačného servisu pre návštevníkov Regiónu TIRNAVIA prostredníctvom svojho turistického informačného centra v Mestskej veži na Trojičnom námestí 1
  • implementácia inovácií do destinácie Región TIRNAVIA
  • zvyšovanie konkurencieschopnosti tradičných produktov destinácie
  • skvalitňovanie služieb predovšetkým v HoReCa segmente v Trnave a priľahlom regióne.


Tieto ambície odzrkadľujú naše presvedčenie o potenciáli Trnavy ako destinácie turizmu na základe jej histórie, kvalitnej kultúry predovšetkým s prihliadnutím na sakrálnu hudbu. Nezanedbateľné sú aj výsledky v oblasti vinárstva a medovinárstva a ich medzinárodného dosahu. Tieto ambície odrážajú naše presvedčenie o ekonomickom potenciáli odvetvia cestovného ruchu v Trnave a jeho možnosti pozitívne stimulovať zamestnanosť v HoReCa segmente a príbuzných oblastiach.

Kalendár udalostí
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Celý mesiac
Novinky
--> -->