E-marketing

 

Kto nie je na internete, neexistuje
Význam internetu a vyhľadávania informácií v elektronickej podobe o dovolenke a možnostiach trávenia voľného času rastie závratným tempom. Užívatelia internetu si čoraz viac aktívne vyhľadávajú informácie o strediskách, regiónoch a destináciách, pričom ich porovnávajú a vyberajú si najlepšiu a najatraktívnejšiu  ponuku. Význam propagácie, podpory a predaja destinácie cez internet ako neoddeliteľnú súčasť moderného destinačného marketingu si uvedomuje aj Klaster Liptov. Destinácia Liptov sa prezentuje v rámci elektronického marketingu (e-marketing) preto tzv. B2B marketingom (Business – to – Business) prostredníctvom  internetovej stránky www.klasterliptov.sk, ktorá slúži pre informovanosť členov Klastra Liptov, subjekty cestovného ruchu v regióne, odbornú verejnosť a partnerov Klastra Liptov. Zároveň bola vytvorená stránka pre tzv. B2C marketing (Business – to – Customer), www.visitliptov.sk, ktorá prezentuje destináciu pre širokú verejnosť. Je zameraná na poskytovanie informácií o Liptove ako destinácii pre potenciálnych a stálych návštevníkov.

Kto nie je na internete, neexistuje

Význam internetu a vyhľadávania informácií v elektronickej podobe o dovolenke a možnostiach trávenia voľného času rastie závratným tempom. Užívatelia internetu si čoraz viac aktívne vyhľadávajú informácie o strediskách, regiónoch a destináciách, pričom ich porovnávajú a vyberajú si najlepšiu a najatraktívnejšiu  ponuku. Význam propagácie, podpory a predaja destinácie cez internet ako neoddeliteľnú súčasť moderného destinačného marketingu si uvedomuje aj Trnava Tourism.

 

Aktuálne používane formy E-marketingu:

 

Plánované formy E-marketingu:

  • Youtube
  • Pinterest
  • Instagram
  • Foursquare
  • blog
Kalendár udalostí
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Celý mesiac
Novinky
--> -->