E-marketing

 

Kto nie je na internete, neexistuje
Význam internetu a vyhľadávania informácií v elektronickej podobe o dovolenke a možnostiach trávenia voľného času rastie závratným tempom. Užívatelia internetu si čoraz viac aktívne vyhľadávajú informácie o strediskách, regiónoch a destináciách, pričom ich porovnávajú a vyberajú si najlepšiu a najatraktívnejšiu  ponuku. Význam propagácie, podpory a predaja destinácie cez internet ako neoddeliteľnú súčasť moderného destinačného marketingu si uvedomuje aj Klaster Liptov. Destinácia Liptov sa prezentuje v rámci elektronického marketingu (e-marketing) preto tzv. B2B marketingom (Business – to – Business) prostredníctvom  internetovej stránky www.klasterliptov.sk, ktorá slúži pre informovanosť členov Klastra Liptov, subjekty cestovného ruchu v regióne, odbornú verejnosť a partnerov Klastra Liptov. Zároveň bola vytvorená stránka pre tzv. B2C marketing (Business – to – Customer), www.visitliptov.sk, ktorá prezentuje destináciu pre širokú verejnosť. Je zameraná na poskytovanie informácií o Liptove ako destinácii pre potenciálnych a stálych návštevníkov.

Kto nie je na internete, neexistuje

Význam internetu a vyhľadávania informácií v elektronickej podobe o dovolenke a možnostiach trávenia voľného času rastie závratným tempom. Užívatelia internetu si čoraz viac aktívne vyhľadávajú informácie o strediskách, regiónoch a destináciách, pričom ich porovnávajú a vyberajú si najlepšiu a najatraktívnejšiu  ponuku. Význam propagácie, podpory a predaja destinácie cez internet ako neoddeliteľnú súčasť moderného destinačného marketingu si uvedomuje aj Trnava Tourism.

 

Aktuálne používane formy E-marketingu:

 

Plánované formy E-marketingu:

  • Youtube
  • Pinterest
  • Instagram
  • Foursquare
  • blog
Kalendár udalostí
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Celý mesiac
Novinky
--> -->